İş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "ekonomide yeni dönem" kapsamında bir dizi "Anti-Covid 2021" tedbirlerinin alınmasını talep ediyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, salgında ikinci dalga ile birlikte getirilen yeni kısıtlamaların ekonomiyi minimum etkilemesi için "özel sektörün dayanıklılığını artıracak ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapacak" önerilerini şöyle sıraladı:
¥ Kapalı olmasına karar verilen ve sadece İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müesseselerin beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması
¥ Kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi
¥ Bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kâr tutarında faizsiz kredi desteği verilmesi
¥ Vergi yapılandırmasına ek olarak; matrah artırımı ve sicil affının getirilmesi
¥ Faaliyetleri durdurulan işletmeler başta olmak üzere, kiracı durumunda olan tüm işletmelere, kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulması
¥ Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi
¥ Faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan sektörlerde çalışanların tamamının 'kısa çalışma' kapsamında değerlendirilmesi
¥ İş dünyasının birikmiş kamu alacaklarının, var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi
¥ Bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi suretiyle özel sektörün finansman talebinin karşılanması