Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyardı. TÜSİAV'dan yapılan açıklamada gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kredilerinin kapsam dâhilinde yer aldığı belirtildi.