BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Deterjanlara fosfat ve fosfor bileşiği kriteri getirildi

Deterjanlara fosfat ve fosfor bileşiği kriteri getirildi
2 / 5

Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, deterjan veya deterjanlarda kullanılan "yüzey aktif madde" imalatçılarının Türkiye'de yerleşik olmaları gerekecek. Yönetmelikte belirtilen nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterlerine uygun olan yüzey aktif maddeler ve bu maddeleri içeren deterjanlar, biyolojik parçalanabilirliğe ilişkin herhangi bir ek kısıtlamaya tabi olmaksızın piyasaya arz edilebilecek.