BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kıdem tazminatı ödemelerinden yeni gelişme!

Kıdem tazminatı ödemelerinden yeni gelişme!
2 / 8

Yıllık kıdem tazminatı tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek. İş akdiyle çalışanlar 15 yıl sigorta 3600 gün prim koşulunu yerine getirerek istifa ettiklerinde, emekli olduklarında, askere gittiklerinde, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor. İşveren haksız yere işten attığında da kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatında, binde 7.59 oranındaki damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılmıyor. Çalışılan her yıl için, kıdem tazminatına esas ücret üzerinden damga vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ödeniyor.