2014 yılı İnternet yasası gündemdeki yerini koruyor. Peki günlerdir konuşulan internet yasası nedir? 2014 İnternet yasası neleri ve kimleri kapsıyor? İnternet yasasının amacı ne? İnternet yasası ile ilgili bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Yasanın Kapsamı

Kişilik Haklarına Saldırı halinde: (Hakaret, iftira, küfür, aşağılama, vb.)
Böyle bir durum söz konusuysa; Sulh Ceza Mahkemesi dışında hiçbir kurumun yetkisi yoktur.

Süreç:
- Kişi Sulh Ceza Mahkemesine gider.
- Hâkim 24 Saat içerisinde karar verir.
- Karar şikâyetçinin lehine ise URL adresine (link) erişimin engellenmesi kararı alınır.
- Karar mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilir.
- Birlik, 4 saat içerisinde tüm sağlayıcılara ileterek URL'ye erişimi engeller.

Mahkeme kararı sadece Kişilik Hakkının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağından yalnızca sayfa engellenecek, bütün bir sitenin kapanması önlenecektir.

Özel Hayatın Gizliliği söz konusuysa: (Yasadışı dinleme/görüntüleme, kişisel verilerin paylaşımı, vb.)
Bu tip bir ihlalde yaşanacak gecikmenin mağdur için telafisi mümkün değildir. Bu nedenle mağdurun talebiyle "tedbiren ve geçici olarak erişim engelleme" imkânı sağlanmıştır. Nihai karar ise 48 saat içinde Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilecektir.

Süreç:
- Kişi URL adresi ve kimliğini ispatlayıcı bilgi ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurur.

- TİB, mağdurun talebini Erişim Sağlayıcılar Birliğine iletir.

- Erişim Sağlayıcılar Birliği, tedbir amacıyla 4 saat içinde URL adresine erişimi engeller.

- Başvuru sahibi, en geç 24 saat içerisinde Sulh Ceza mahkemesine başvurmak zorundadır.

- Mahkeme, 48 saat içerisinde karar alır.

- Karar şikâyetçinin lehine ise, URL adresine erişiminin engellenmesi kararı mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilir, böylece tedbiren alınmış engelleme durumu devam eder.

- Karar aleyhte ise mahkeme tarafından Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilir, engelleme kaldırılır.

- Erişim Sağlayıcıları Birliğine 48 saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ulaşmazsa, engelleme otomatik olarak kalkar.

İSTİSNA:
Yine yalnızca özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mağdurun başvurusu
beklenmeden veya mağdurun başvuru yapması mümkün değilse (örneğin mağdur hayatta olmayabilir) TİB Başkanı'nın
talimatıyla Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından engellenme yapılabilecektir. Bu karara karşı Sulh Ceza Mahkemesine itiraz
yolu açıktır. 

Daha önce süreç nasıldı?

-  Yasadan önce özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh  Ceza  Mahkemesinden çıkacak karar için  en az  5 gün  bekleniyordu. Karar  olumlu  olsa bile; mağdurun, mahkeme kararıyla Türkiye'deki  yaklaşık  200  servis sağlayıcısının  her birine  tek tek başvurarak  kararı tebliğ etmesi gerekiyordu.  Sürecin uzun, uygulamaların sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının  %99'u uygulan(a)mıyordu. İşte tam da bu eksiklik nedeniyle, yeni yasa ile birlikte koordinasyon amacıyla Türkiye Erişim Sağlayıcılar Birliği kuruluyor. Bu birlik bünyesinde Kamu Kurumları bulunmayacak. Yargı kararları mahkeme tarafından doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilecek ve böylece gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler giderilmiş olacak. Yasa, 17 Aralık ve Gezi olayları sebebiyle mi hazırlandı?

-  Yasanın hazırlanma süreci,  sanılanın aksine,  ne Gezi  Parkı olayları  ne de 17 Aralık süreciyle alakalı. Yasayla ilgili hazırlık çalışmaları iki yılı aşkın bir süredir devam ediyordu.

-  Bu süreçte  İnternet Geliştirme Kurulu,  sektörden  40'ı aşkın  kurum ve kuruluştan görüş alarak, önerileri Nisan 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletti. Trafik bilgisiyle vatandaşlar fişlenecek mi?

-  Trafik bilgisini,  çok basit şekilde detaylı telefon faturalarına benzetebiliriz. Detaylı telefon faturaları, kullanıcının sadece  görüştüğü numaraları ve  konuştuğu dakika uzunluğunu içerir, konuşmanın içeriğini göstermez. İnternet trafik bilgisi de  aynı şekilde kullanıcının  yalnızca girdiği adresleri ve giriş tarihini gösterir. İçeriğe dair hiçbir bilgi barındırmaz.

-  Yeni yasayla trafik bilgileri, iki yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir devlet kurumu tarafından değil, servis sağlayıcılar tarafından saklanacaktır.

-  Bu bilgiler,  yalnızca  mahkeme  kararıyla  herhangi bir soruşturmayla ilgili  geriye dönük inceleme yapılması durumunda kullanılacaktır.

-  Bu madde,  Avrupa  Parlamentosu  ve  Avrupa Konseyinin düzenlemeleri ve  tavsiyeleri  göz önüne alınarak  hazırlanmıştır. Nitekim AB üyesi ülkelerde trafik bilgilerinin saklanması yine 6 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde yapılmaktadır.

- Ayrıca, erişim ve içerik sağlayıcılar için mevcut kanunda bulunan hapis cezası kaldırılarak, sektördeki büyük uluslararası firmaların Türkiye'de faaliyet göstermelerinin önündeki en önemli engel aşılmıştır

ABDULLAH GÜL'DEN İNTERNET YASASI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA