T erör örgütü ve mayınları, geçimini hayvancılıkla sağlayan bölge vatandaşını da vuruyor. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi'nde “terörün ekonomik etkileri” başlıklı yazıda değerlendirmeler yapan sektör uzmanları, örgütün halkın geçim kaynaklarını yok etmesindeki asıl amacın “örgüte mahkûm etmek” olduğunu vurguladı. Uzmanlar, işini kaybeden insanların yeni istihdam imkânları araması dolayısıyla yaşanan göçün birçok sosyal sorunu da beraberinde getirdiğinin altını çizildi. Uzmanlar, teröristlerin mayınla çok sayıda hayvanı telef ettiğini, hayvan hırsızlığı yaptığını ve çobanları soyduğunu kaydetti. Bitkisel ve hayvansal üretimin zarar görmesinin ürün fiyatlarına yansımasıyla tüm üretici ve tüketicilerin olumsuz etkilendiği belirtildi. Damla Peker ANKARA