Karara göre, Adıyaman Besni ilçesinin Ciritmeydan Mahallesi sınırları içinde kalan belirli bir bölge riskli alan ilan edildi. Karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu"nun 2. maddesi uyarınca alındı.