Gökhan KAYA - Paralel yapıyla mücadeleyi taviz vermeden sürdüren hükümet, örgütün eğitim alanındaki faaliyetlerine odaklandı. Bu kapsamda vakıf üniversitelerinin yapısını değiştiren yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mali hesaplarında usulsüzlük tespit ettiği üniversitenin eğitim faaliyetini geçici olarak durdurabilecek. Yöneticilerin ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi durumlarında faaliyet izni kaldırılacak ve üniversite kapatılacak. Faaliyeti durdurulan, en yakın devlet üniversitesine devredilecek. Üniversitesinin mütevelli heyeti başkanı, rektörü ve müdürünün görevine son verilecek. Devlet üniversitesinin rektörü, vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti başkanı olarak görev yapacak. Diğer dikkat çeken değişiklikler şöyle...

DAHA SIKI DENETLEME
- YÖK, vakıf üniversitelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, yıl içinde veya yıllar itibarıyla denetleyebilecek. Daha önceki yönetmelikte sadece yıl sonunda üniversite, bütçe, gelir ve gideri YÖK’e sunuyordu.
- Kurucu vakfın yönetim organındaki her türlü değişiklik ile mali durum, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilecek.
- Vakıf üniversitesine ait her türlü mal ve hakkın amacı dışında ya da özel işlerde kullanılması, mali tablolarında gelir-gider ve mallarının eksik gösterilmesi, ilgili belgelerde usulsüzlük yapılması, mütevelli heyet üyelerinin toplantılara katılımlarının engellenmesi gibi durumlarda her türlü talep bir yıl süre ile askıya alınacak.

KONTENJAN AŞILIRSA...
-  Kontenjanın üzerinde kayıt yapanın öğrenci alımı durdurulacak.   
- Faaliyeti 1 yıl süre ile durdurulan vakıf üniversitesinin yönetimi garantör devlet üniversitesi veya aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilecek.
- Kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içinde eğitim öğretime başlamayan, elde edilen bağışları akademik faaliyetler için kullanmayanın faaliyet izni kaldırılacak ve üniversite kapatılacak.
- Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önlemini gerektiren durumların ortadan kalkıp kalkmadığı eğitim öğretim yılı sonunda YÖK tarafından değerlendirilecek.
- Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkmadığının tespit edilmesi halinde bu süre her defasında bir yıl uzatılacak. Bu süreç, kesintisiz 3 yıl devam ederse vakıf üniversitesinin faaliyet izni kaldırılacak.
- Faaliyet izninin sona ereceği tarihe kadar eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler, söz konusu yükseköğretim kurumunun diplomasını alacak.