1. Hangi ilde emeklilere yönelik konut satışının olduğunu öğrenebilirim?
Web sayfamızdaki “Emeklilere Özel” bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca “Talep Satış Teslim” bölümünden tüm konut satışlarına ilişkin verilere ulaşabilirsiniz.
2. Her ilde emekliler tarafından konut alımı için başvuru yapılabilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak belirtilmektedir.
3. Başvuru için Emekli Derneklerine üye olmak gerekir mi?
Hayır, gerekmez. Başvuru için böyle bir mecburiyet bulunmamaktadır.
4. Emekli eşlerin ikisi de konut satışları için ayrı ayrı başvuru yapabilir mi?
Hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Yani emekli eşlerden sadece biri başvuruda bulunabilir.
5. Adıma kayıtlı konut var. Bu benim başvuru yapmama engel mi?
Emekli kategorisinde başvuruda bulunan başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız bölümün veya müstakil bir konutunun olmaması gerekmektedir. Eşlerden biri üzerine dahi konut bulunması halinde, eşlerden ikisi de başvuru yapamaz.
6. Yüklü miktarda param var. Nakit varlığım başvuru yapmaya engel teşkil eder mi?
Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının aylık net gelirinin 3.200 TL’yi geçmemesi şartı aranmakta olup; kişilerin para veya benzeri taşınabilir varlıklarının olması engel teşkil etmemektedir.
7. Vefat eden emeklilerin dul veya yetimleri emekli başvurusunda bulunabilir mi?
Emeklilerin bizzat kendilerinin başvuruda bulunması gerekmektedir. Vefat eden emeklilerin yakınları, vefat eden emekli adına bu kategori için başvuruda bulunamazlar.
8. Emekli vatandaşlar için konut satışlarında ne tür ayrıcalık tanınıyor?
Emekli vatandaşlarımıza, Alt Gelir Grubu projelerinde yüzde 25 kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir.
9. Satışa sunulan konutlara başvurular, nereye ve ne zaman yapılabilir?
Satışlarımızda başvurular sadece ilgili Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.
10. Başvuru esnasında hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir?
Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış emekli kimlik belgesini veya emekli olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi yeterlidir.
11. Başvurular sonrasında hak sahipleri ve konutları nasıl belirleniyor?
Başvuruların tamamlanmasından sonra, noter huzurunda kura çekilmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir. Konut sayısından daha az başvuru olması halinde kura çekilmeyerek, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılmaktadır.
12. Belirlenen konutun büyüklüğü, katı, cephesi, fiyatı tercih edilmemesi halinde neler yapılabilmektedir?
Kura sonrası kişiler kendilerine çıkan konutu, dilerlerse bir başka hak sahibi ile değiştirebilirler. Ancak bu işlem, kişiler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamadan önce yapılmak zorundadır.
13. Emekliler için satışa sunulan konutlarda belirli süreli ikamet zorunluluğu var mı?
Borç bitene kadar alıcının veya ailesi için ikamet şartı aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilir. Konutlar kiraya verilemez. Borçlar da devredilemez.
14. Satış öncesi ön kayıt var mı?
Hayır, kayıt yapılmamaktadır.
15. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara sadece Bireysel Emeklilik ile emekli olan vatandaşlar başvuru yapabilir mi?
Hayır, yapamaz. TOKİ’nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olma şartı aranmaktadır.