Gereken şartların karşılanması durumunda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti için tarih Ekim 2016. 14 Aralık 2015'te, Ekonomik ve Parasal Politika başlıklı 17. fasıl açılacak. AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avro verecek.

Nuri Elibol BRÜKSEL
Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi'nde, geri kabul anlaşmasının uygulanması ve öngörülen şartların karşılanması durumunda Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa için Ekim 2016 hedef tarih olarak gösterildi. Zirve kararlarında, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde 17'nci fasıl olan ekonomik ve parasal politikanın 14 Aralık'ta açılacağı kayıt altına alındı. Zirvede ayrıca AB Komisyonu'nun bazı fasılların açılması için hazırlıklarını 2016'nın ilk çeyreğinde tamamlaması kararlaştırıldı. Kararlarda, AB Komisyonu ve üye ülkelerin katkılarıyla Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için "başlangıç olarak" 3 milyar avro mali destek sağlanacağı belirtildi. 
Brüksel'de yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nde onaylanan metinde, tarafların üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına karar verdiği vurgulanarak, "Bu çerçevede, her iki taraf senede iki kez zirve yapmayı kararlaştırdı" denildi. Zirvelerin, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra uluslararası meseleleri görüşmek için bir platform olacağı ifade edilen metinde, düzenli görüşmelerle işbirliğinin terörizmle mücadeleyi de içine alacak şekilde zenginleştirilmesi gerektiği kaydedildi.
YENİ FASILLAR
14 Aralık 2015'te, Ekonomik ve Parasal Politika başlıklı 17. faslın açılacağı kaydedilen bildiride, "Buna ek olarak Komisyon, üye ülkelerin pozisyonları hakkında peşin yargı doğurmaksızın, 2016'ın ilk çeyreğinde bazı fasılların açılması için çalışmalarını tamamlayacak" denildi.
VİZE MUAFİYETİ
Bildirinin 5. maddesinde ise vize muafiyeti konusuna yer verildi. AB Komisyonu'nun mart ayında vize muafiyeti konusundaki ikinci raporunu yayımlayacağı belirtilen metinde, "AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın Haziran 2016'dan itibaren tamamen uygulanabilir olacağı" ifade edildi. Anlaşmanın uygulanması ve şartların yerine getirilmesi durumunda Komisyon'un, üçüncü raporunu sonbaharda yayımlayarak, "Türk vatandaşlarının Ekim 2016'da vizesiz olarak Schengen ülkelerine seyahat edebilmeleri için" vize muafiyeti sürecinin tamamlanmasını sağlayabileceği ifade edildi.
SIĞINMACILAR İÇİN 3 MİLYAR AVRO
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için finansman sağlanması da kararlarda yer aldı. Belgede, "AB, başlangıç olarak 3 milyar avro kaynak sağlayacak" denildi. Yük paylaşılması olarak nitelenen desteğe dair gelişmeler ışında yeni değerlendirmeler yapılacağı ifade edilen metinde, böylece daha fazla fona da kapı aralandı. Bildiride, Türkiye'nin 15 Ekim'de kabul edilen Ortak Eylem Planı çerçevesinde, uluslararası korumaya ihtiyacı olmayan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmiş olan düzensiz göçmenlerin geri kabul edilmesi ve geldikleri ülkelere gönderilmesi kayda alındı.