Oğuzhan Şahin ANKARA
Yeni yıl öncesinde iş adamlarına ve ihracatçılara “hediye” uyarısı geldi. Ekonomi Bakanlığı, kamu görevlilerine hediye verilmemesi konusunda ihracatçı birliklerine yazı gönderdi. Hediye konusundaki uyarı yazısı, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla gönderildi. Memurların hediye alma yasağına dikkat çekilen yazıda, “Kamu görevlilerine hediye verilmemesi hususuna riayet edilmesinde, İhracatçı Birlikleri ve Sektörel Tanıtım Grupları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir” denildi. Birlikler de üyelerini ve iş adamlarını bilgilendirdi. Başbakanlık da, Kamu Görevlileri Etik Kurulu vasıtasıyla kamu görevlilerine hediye uyarısı yapmıştı. Geçen yılbaşı öncesi gönderilen genelgede, “Kamu görevlilerine verilen hediyeler, kamuoyu nezdinde etik tartışmalara yol açmakta, kamuda yozlaşmaya, yolsuzluk algısına, yöneticilere duyulan itibar ve güvenin azalmasına neden olmaktadır. Kamu görevlilerinin hediye konusunda belirtilen kurallara titizlikle uyması önem taşımaktadır” ifadelerine yer verilmişti. 
TAKI DA YASAK
 Mevzuata göre; kamu görevlisinin tarafsızlığını etkileyebilecek (ekonomik değeri olan ya da olmayan) her türlü eşya ve menfaat “hediye” kapsamında değerlendiriliyor. Hediye yasağı kapsamına giren bazı alanlar şunlar: “Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri. Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.”