Sakarya’da gerçekleştirilen Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi’nde konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi, “Tüm dünya bir arada yaşamanın yollarını ararken, ilk yapılacak iş kadın ve erkek arasında adalet ve hakkaniyet üzerine bir düzen kurmaktır” dedi. Konuşmasına kadın ve erkeğin bir bütün olduğunu belirterek başlayan Erdoğan, “Dünyayı birlikte mamur ederler. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Medeniyetimizin inşasında kadın ve erkek ortak bir rol oynamıştır. Kadınsız yönetim, kadınsız siyaset, kadınsız sanat bütün toplum için eksikliktir. Ama daha da önemlisi adaletsizlik ve haksızlıktır. Fakat ne yazık ki tarih tümüyle masum değildir. Doğudan batıya kadın ayrımcılığının aşikâr olduğu nice örnekler vardır. Dünyanın pek çok köşesinde kurşunlar, bombalar, kitle imha silahları çocukların üzerine şefkatle kapanan kadınlara isabet etmiştir.”