Ala, bu teşkilatın, AB fasıllarının açılması ve vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin pakette yer aldığını ve sınır güvenliğinin sivil otorite tarafından sağlanması amacına yönelik olduğunu söyledi. Bakanlık olarak hazırlayacakları kanun tasarısını Meclis’e göndereceklerini ifade eden Bakan Ala, şöyle devam etti: “Burada iki şey söz konusu. Kısa dönemde güçlü bir sivil koordinasyon mekanizması kurmamız gerekiyor. İkincisi de sivil teşkilatlanma. Önümüzdeki dönemde bunun, AB prosesi ile de uyumlu reform paketlerinin içerisinde çıkartılarak artık sivil bir alana, sivil bir müesseseye kavuşturulması için çalışmaları yürütüyoruz.”