TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin çalışma düzenine ilişkin grup önerisi kabul edilerek, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin ön sırasına alındı. Önerinin kabulünün ardından, Genel Kurul'da tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Görüşmelerde konuşan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, torba yasaların komisyonların fonksiyonlarını azalttığını söyledi.

CHP Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise tasarının birbirleriyle bağlantısız maddelerden oluştuğunu söyledi. Kanun tasarısının hatalı ve yanlış geldiğini öne süren Temizel, bundan dolayı düzenlemelerinin de yanlış olduğunu belirtti.

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım da "torba tasarının, yasama faaliyetlerini ayaklar altına alan birçok düzenlemeyi barındırdığını" savunarak, yasaların ilgili ihtisas komisyonlarında da görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı yurttaşların politik olarak ordusuz, sınırsız ve devletsiz yaşamayı düşünüyor olmasının bir hak olduğunu savunan Yıldırım, "Üyesi olmaya çalıştığımız AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunda zorunlu askerlik yoktur ve vicdani ret anayasal güvence altındadır" diye konuştu.

Yıldırım, komisyon aşamasında kimliklerde din hanesinin bulundurulmaması yönünde önerge verdiklerlerini, ancak bunun iktidar partisi tarafından reddedildiğini söyledi.

Çalışmalar tasarının bitimine kadar sürecek

Genel Kurul, çalışmalarını tasarının bitimine kadar sürdürecek. Bazı uluslararası anlaşmalar da gündemin ön sıralarına alındı. Tasarıların görüşmelerinin bugün, 14 Ocak Perşembe gününe kadar bitirilememesi halinde, Genel Kurul cuma günü de mesaisine devam edecek.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dövizle askerlik, işveren ve maden sektörüne devlet desteği, albayların emekliliği, uluslararası evlilik cüzdanı, işverene prim desteği gibi bir çok alanda düzenleme yapıyor.