Kilis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “4 Şubat 2016 tarihinden itibaren Halep kırsalında rejim unsurlarının ve Rus uçaklarının sivillere yönelik saldırıları sonrası ülkemiz / ilimiz sınırlarına doğru göç dalgası oluşmuştur. Yaklaşık 35.000 kişi sınırımızın hemen ötesindeki Bab Esselam bölgesinde İl Valiliği ve STK’lar koordinesindeki kamplara yerleştirilmiş olup, ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Alınan duyumlarda sosyal ağlar üzerinden veya diğer yollarla organize olan gruplar tarafından 7 Şubat 2016 günü saat:15:00 da ilimiz Cumhuriyet Meydanında izinsiz toplantı ve gösteri gerçekleştirileceği, ilimizde ve Gaziantep’ de yerleşik Suriyeli misafirlerin de bu eyleme iştirak edeceği duyumları alınmış olup; bu eylemde sınır ötesinde bekletilen kitlelerin ülkemize alınması amacıyla baskı oluşturulmasının amaçlandığı değerlendirilmektedir.18-23.01.2016 tarihlerinde sınır ötesinden ilimize atılan roketler sonucu meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve hasarlara tepki olarak ilimizde bazı provakatörlerin Suriyeli misafirleri hedef gösterip kitleleri provake etmeye çalıştığı görülmüş ve gereği yapılmıştır. Bahse konu izinsiz toplantı / gösteri yürüyüşünün yapılması halinde karşı kitlelerin provake edilerek kamu düzeni / güvenliğinin ve toplumsal barışın olumsuz etkileneceği değerlendirilmektedir.Bu bağlamda; 2911 Sayılı Kanunun; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması başlığı altında yer alan; herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini ifade eden Anayasanın 34. maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 10-17-23-32. maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddelerinde ön görülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi için İl Merkezimizde 7 şubat 2016 tarihinden itibaren belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması planlanan bahse konu her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, çadır kurma vb. etkinliklerin yapılması Yasaklanmıştır’ denildi.