Osman Çobanoğlu ANKARA
Şentop, özetle şunları söyledi: “Yeni anayasa tartışması ile bizim kast ettiğimiz şey; Türkiye’de devletin, siyasetin, hukukun yeniden inşa edilmesi sürecidir. Yeni anayasa tartışmalarının uzamasından endişe etmemek lazım. Çünkü konuştukça mesafe alınıyor.  Ayrıca, başkanlık sistemi Türkiye’nin siyaset ve istikrar ile ilgili meseleleri çözebilecektir. ABD’deki başkanlık sistemi aşağı yukarı teoriye en uygun modeldir. Ancak bazı farklılıklar var. En önemlisi, Amerika’da federal başkanlık sistemi uygulanıyor. Bizim önerdiğimiz üniter modeldir.”