Milli duruşu nedeniyle CHP'de rahatsızlık yaşatan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın partiden ihracı istendi. CHP'nin Adana'daki üyesi Volkan Hüseyin Ertem, Baykal'ın CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında “Halep sünni bir İslam kentidir” şeklindeki açıklamalarının tüzüğe göre parti suçu olduğunu belirterek, ihraç istemiyle disipline sevkinin Parti Meclisi gündemine alınmasını talep etti. Ertem, Baykal'ın yaptığı açıklamaların parti içi huzursuzluklara neden olduğunu ve partinin program ve görüşlerine ters düştüğünü, kesin ihraç edilmesi talebini dilekçe ile genel merkeze iletti.
TALEP NOTER YOLUYLA
Noter kanalıyla CHP Genel Başkanlığı makamına gönderilen dilekçede, Baykal'ın Halep ve PYD konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, “Bu beyanlar parti tüzüğümüzün 2. maddesinde belirtilen 'Siyasal ilkeler ve değerler' ile 3. maddesinde belirtilen 'Amaç' başlıkları altında düzenlenen parti ilke ve değerleri ile amacına aykırıdır. Parti programımızda belirtilen 'Hiç kimse din, dil, ırk ve mezhep yönünden herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz' ile 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkeleriyle çelişiyor” denildi.
TEDBİR VE İHRAÇ TALEBİ
CHP Genel Başkanlık makamı tarafından PM'ye sevk edilerek işleme alınması talebiyle gönderilen dilekçede, “Baykal hakkında, parti meclisimizin, öncelikle üyeliği hakkında tedbir kararı verilmesi, 'Programa ve tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak'tan partiden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması" talebi yer aldı.