Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla, 6 Kasım 2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeniden düzenlenerek Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"ne göre;
- Denklik başvurusunda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için 30 gün süre verilecek. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde ise başvuru reddedilecek. 
- Öğretmenlik alanlarının denkliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınacak. Öğretmenlik alanında, alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diploma sahipleri adına ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgeye şerh konulacak. 
- KKTC'dekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınan diplomalara, YÖK tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda yapılan sınavda başarılı olunması halinde denklik belgesi düzenlenecek.