Osman Çobanoğlu ANKARA
GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Azaltılması Projesi de uygulanıyor. Söz konusu projeyle, koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların mesleki ve teknik manada geliştirilmesi amaçlanıyor. Projeyle toplamda 3 bin Suriyelinin dil eğitimi ve yaşam becerileri eğitiminden yararlandırılması bekleniyor. Bunun yanı sıra proje süresince bin 200 Suriyelinin hizmet sektöründe mesleki eğitim alması da hedefleniyor. Söz konusu eğitimin ardından çalışma izinleri ile ilgili kanunun çıkmasına paralel olarak 180 sığınmacının işe yerleştirilmesi bekleniyor. Projenin toplam maliyetinin 2 milyon 400 bin lira. Bunun yanı sıra GAP idaresinin UNICEF işbirliği ile Türk ve Suriyeli gençlerden oluşan 60 kişilik bir gruba ‘sosyal uyum ve dahil olma’ eğitimlerinin verildiği belirtiliyor. Bu eğitimlerin Suriye krizinin başladığı günlerden bu yana toplamda 7 bin kişiye verildiği belirtiliyor. GAP idaresinin ÇATOM programı kapsamında geçen yıl mültecilere yönelik olarak içeriden ve dışarıdan kuruluşlarla yaptığı işbirlikleriyle insani yardım, kapasite artırımı ve kamusal hizmetlere erişim noktasında 8 bin 300 kadın ve çocuk mülteciye yardım eli uzattığı öğrenildi. Mülteciler sanatsal etkinliklerle de hayata bağlandı. Özellikle Mardin’de ve çeşitli ilçelerde 3 ay sokak sanatları festivalleri düzenlendi.