Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eş rızası alınmadan aile konutu üzerine yaptırılan ipoteğin geçersiz sayılacağına hükmetti. Kararda, konutun sahibi eşin, evdeki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde, gayrimenkulu ipotek ettiremeyeceği, bu işlemin ancak diğer eşin açık rızasıyla yapılabileceği kaydedildi. Bursa’da bir kişi, bankadan kredi almış ve teminat için tapusu kendi üzerine olan evini ipotek ettirmişti. Borcun ödenmemesi üzerine bankanın icra takibi başlatmasının ardından bu kişinin eşi, ipotek edilen evin aile konutu olduğunu belirterek, ipoteğin kaldırılması talebiyle dava açmıştı. Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddederken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında, “Davalı banka, işlem sırasında davacı kadının işleme açık izin verdiğini kesin olarak ispat edememiştir. Bu kurallar çerçevesinde, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkânsızdır” denildi.