Yıllık bazda yüzde 100’ü bulan oranlarda büyümesi beklenen küresel siber risk sigortası pazarının 2025 yılında 10 ila 20 milyar dolar arasında bir hacme ulaşması bekleniyor. Tıpkı gerçek dünyadaki riskler gibi, artık siber risklerin de sigorta sektörünün ilgi alanında yer almaya başladığını ifade eden CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, “Günümüzde KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ticari kuruluşlar finansal kayıplarla sonuçlanabilecek siber risklerin tehdidi altında bulunuyor. Bu durum, yoğun bir rekabet ortamında hizmet sunan ve ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta şirketleri için önemli bir fırsatı da beraberinde getiriyor” dedi. Siber risklere yönelik sigorta pazarının, niş bir market olarak ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda yüzde 20-30 seviyesinde büyüdüğüne dikkat çeken Esen, “Pazara baktığımızda en büyük kapsam limitlerini satın alanların finansal kuruluşlar olduğunu, en düşük tutarlı poliçelerin ise eğitim kurumlarına ait olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük reasürans şirketi ve sektördeki başlıca oyuncular, siber risk poliçelerinin pazarı büyütecek önemli bir unsur olacağı görüşünde birleşiyor” diye konuştu.