Yücel Kayaoğlu ANKARA
Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını beklerken, Meclis yönetimi de zaman kaybetmeden dosyaların ilgili kurumlara ulaştırılması için hazırlık yapıyor. Dosyaların ekindeki bilgi ve belgelerin yer aldığı yüzlerce klasör özel bir görevli eşliğinde kamyonla Adalet Bakanlığı’na ulaştırılacak.
Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulunda kabul edildiği gün itibarıyla 148 milletvekiline ait 796 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bu dosyalara ait delil, belge ve bilgilerin yer aldığı klasörler Meclis Anayasa Komisyonundaki bir odada muhafaza ediliyor. Kaybolmasına karşı yedeklenen bu dosyaların orijinallerinin önce Başbakanlığa ardından da Adalet Bakanlığına iletilmesi gerekiyor. Ancak dosyaların ekindeki evrakların yer aldığı yüzlerce klasörün kurumlar arasında gezdirilmemesi için de formül bulundu. Bu çerçevede, dosyalarla ilgili kurumlar arasında yazışma yapılacak, klasörler ise sadece Adalet Bakanlığına gönderilecek. Adalet Bakanlığı da kendisine gelen dosyaları ilgili savcılara gönderecek. Meclis Anayasa Komisyonunda bekleyen dosyaların ekindeki belgelerin tutulduğu yüzlerce klasörün nasıl taşınacağı konusunda da bir çalışma yapıldı. Bu klasörlerin Adalet Bakanlığına topluca ulaştırılması için kamyona ihtiyaç duyulduğu tespit edildi.
Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girecek ‘dokunulmazlık fezlekeleri’nin Adalet Bakanlığı tarafından 15 gün içinde ilgili savcılıklara ulaştırılması gerekiyor. Bu dosyalar başsavcılıkların bulunduğu yerlerde başsavcılıklara, başsavcılığın bulunmadığı yerlerde ise savcılıklara gönderilecek. AK Parti hukukçuları, Adalet Bakanlığının geçmişte yayınladığı genelge kapsamında milletvekilleri ile ilgili soruşturma ve ifade alma işlemlerinin ‘kolluk’ tarafından değil başsavcılıkların yapacağını, başsavcılığın bulunmadığı yerlerde ise savcılıklar tarafından yapılacağını kaydetti.