Oğuzhan Şahin ANKARA 
Orduda yaşanan intihar olaylarının önüne geçmek için çeşitli tedbirler devreye sokulurken, komutanlara ve lider personele de Ankara Üniversitesi ile işbirliği içinde psikolojik destek eğitimi verilmeye başlandı. İntihar konusunda da ailelere yerinde bilgilendirme ve avukat imkanı sağlanıyor. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı” kapsamında 1 Mart 2014’ten başlayarak çeşitli adımlar atılmaya başlanmıştı. Milletvekillerinin, Eylem Planı’nda özellikle “askerde intihar olaylarının önlenmesi ve etkin soruşturulması” konusunda yönelttiği sorulara Milli Savunma Bakanlığı’ndan cevap geldi. Konuyla ilgili cevapta yürütülen çalışmalarla ilgili özetle şu bilgiler verildi: 
- Silah altına alınan her yükümlü ya da TSK’da istihdam edilecek olan her personel ruh sağlığı kontrolünden geçiriliyor. Ruh sağlığı kısa zamanda farklılık gösterebilecek bir kavramdır. 
- Genç personelden başlamak üzere lider personele Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde psikolojik destek eğitimi verilmeye başlandı. Böylece birlik komutanlarının emrindeki personeli daha iyi tanıması ve sorunları hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor. 
- Gerek eğitim merkezlerine katılacak gerekse kıtalara dağıtım olacak yükümlü personelin birlikler hakkında daha iyi bilgilendirilmesi ve stres kaynaklarının bertaraf edilmesi için bilgilendirme broşürleri hazırlandı ve bunlar yükümlülere dağıtıldı. 
- Personelin moral ve motivasyonunun artırılması için kışlalarda sosyal amaçlı haberleşme ihtiyacı kapsamında, sınırlı özellikleri olan telefonlarla ve hatlarla cep telefonu kullanımı başlatıldı. 
- İntihara teşebbüse zemin hazırlayacağı değerlendirilen “Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele Projesi” adıyla çalışma başlatıldı. 
- GATA’nın “İntihar Davranışı İnceleme ve Psikolojik Otopsi Raporu” ve “İntihar Davranışı Sonrası Psikiyatrik Muayene Formu” esas alınarak intihar nedenleri araştırılıyor. 
- Alınan tedbirlere karşı üzücü olay meydana gelirse, aileler birliğe davet edilerek olayın oluş şekli anlatılıyor ve zihinlerde herhangi bir şüphe kalmamasına özen gösteriliyor.
- Tüm tedbirlere rağmen birliklerde vefatla sonuçlanan bir olay meydana gelirse, ailelerin avukatının olmaması halinde savcılık tarafından bir avukat görevlendiriliyor.