Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi oldu.