Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak Danıştay başkanı, başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların üyelikleri devam edecek. Üyelikleri sona erenlerden HSYK tarafından seçilenler arasından HSYK tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay üyesi seçimi yapılacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek mensuplarının kadro sayısı 116 olacak. Üyeliği devam edenler, kadro sayısında dikkate alınacak. Danıştay daire sayısı en geç 3 yıl içinde 17’den 10’a düşürülecek, Danıştay üyeleri, Anayasa Mahkemesi’nde olduğu gibi 12 yıl için seçilecek, bir kişi iki defa Danıştay üyesi seçilemeyecek. Kanuna, “Danıştay’ın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır” ibaresi eklenecek. Yargıtay’la ilgili düzenlemeye göre de Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir üye iki defa Yargıtay üyesi seçilemeyecek. Yargıtay’daki 23 hukuk, 23 ceza dairesi sayısı, 12 hukuk, 12 ceza dairesi olarak azaltılacak. Yapılacak seçimlerde Yargıtay üye tam sayısının hesabında, görev süresinin dolması, ölüm, emeklilik veya istifa gibi nedenlerle boşalan üyelikler dikkate alınmayacak. Bir başka düzenlemeye göre ise terör davaları il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Kayyım atanan şirketlerin ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkileri de kayyıma devredilecek. Hakim ve savcılar hakkında derece yükselmelerinde dikkate alınmak üzere değerlendirme formu düzenlenecek.