Osman ÇOBANOĞLU ANKARA
Geçtiğimiz dönemde 87 üniversitenin akademik yükselmelerde, sektör ile ortak çalışma yapmayı kriter olarak uygulamaya başladığı öğrenildi. 12 üniversitenin de yakın bir zamanda katılması bekleniyor. Söz konusu çalışmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK tarafından yürütülüyor. 155 üniversiteliyle görüşüldüğü belirtiliyor. Gelecek dönemde yeni doçentlik kriterlerinin uygulanması ve akademik teşvik programının daha fazla işlerlik kazanmasıyla bu sayının artması bekleniyor. Yine mühendislik fakülteleri ve temel bilimler fakültelerinin lisans eğitimi içerisine fikri ve sınai mülkiyet, Ar-Ge ve yenilikçilik gibi derslerin yer alması için de çalışmalar sürüyor.