Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, 6 bin 331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6’ncı maddesi kapsamında 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştırması zorunluluğu 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Köse, şöyle dedi:"Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesi için Uçarkuş İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ile işbirliği sözleşmesi gerçekleştirdik. Üye ve çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin korunması adına güzel bir uygulama olacağı kanaatindeyiz. Üyelerimizin işyerleri kapsamlı bir denetimden geçecek, çalışanların sağlık muayene ve kontrolleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirilecek."

İşyerlerine uyarıda bulunan Köse, işverenlerin bu hizmeti almalarını sağlamak amacıyla idari para cezalarının oldukça yüksek tutulduğunu belirterek şöyle devam etti:"Bu kapsamda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştırmamanın toplam cezası her ay için 12 bin 344 TL'dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri tarafından Temmuz ayından sonra denetimler yoğun bir şekilde başlatılacaktır. Üyelerimizin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hükümlerine uyum sağlamalarını rica ediyoruz."