Terörün dini, dili, ırkı yok… Ülkeler, şehirler farketmeksizin canevinden vuruyor insanoğlunu…

Ölüm; genci, yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği ayırmadan geldi. Yer hizmetlisi çalışanları, taksi şoförleri, gümrük muhafaza memuru ve özel güvenlik çalışanları kısaca görevini yapmaya çalışan, sevdiklerine kavuşmayı bekleyenleri zamansız aldı götürdü.Peki, bizim elimizden ne gelir? Acının bir yerine nasıl dokunabiliriz dedik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılarımıza sağlanan hakları yazarak bir nebze olsun destek olabilmek istedik.

YAKINLARINA AYLIK BAĞLANACAK

5233 Sayılı Kanun, "Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri" belirlemektir. Bu kanun kapsamında; tüm yaralıların hastane giderleri devlet tarafından karşılanacak. Geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri ve tedavi hizmetleri verilecek.

Hayatını kaybeden vatandaşlara bakıldığında, sigortalı çalışanlar 4/a statüsünden, taksi sahibi ise 4/b statüsünden iş kazası sayılacaktır. Hava alanında görevli, çalışanlar açısından 4/c statüsünde vazife malullüğü hakkında işlem uygulanacaktır. İş kazasından dolayı gelir ve cenaze ödeneği ödenecektir.

AYRICA ÖLENLERİN YAKINLARINA;

5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün (4/a) olması halinde aylık bağlanacaktır.

4/b ve 4/c statüsünde olanlara ise 5 yıl sigortalılık süresi 1.800 günle aylık bağlanacaktır.

EMEKİL MAAŞI ÖDENİYOR

Ölenlerin hak sahiplerine 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında aylık bağlanır.

Terör nedeniyle oluşan zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenmektedir.

Terör nedeniyle yaralananlarla hayatını kaybedenlerin aile bireylerine maddi ödeme yapıldığı gibi, terör nedeniyle malûl kalanın kendisi ile hayatını kaybedenlerin eşi ve reşit olmayan çocuklarına da emekli maaşı ödenmektedir. Vatanımıza göz diken, Mehmetçiğe ateş eden, masum vatandaşın kanıyla beslenen gafillere, teröristlere ve nankörlere sadece üç kelimelik mesajım var; Unutmayız, unutturmayız, affetmeyiz…

ÖDEME NASIL BELİRLENİYOR?

Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

a) Yaralananlara 6 katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,

b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere 4 katından 24 katı tutarına kadar,

c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere 25 katından 48 katı tutarına kadar,

d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere 49 katından 72 katı tutarına kadar,

e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, nakdî ödeme yapılır.

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda malul olanlardan;

1) Çalışma gücü kaybı %40 (%40 dâhil)-%60 (%60 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %60

2) Çalışma gücü kaybı %61 (%61 dâhil)-%79 (%79 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %80,

3) Çalışma gücü kaybı %80 (%80 dâhil)-%100 (%100 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden aylık bağlanır.

Kaynak:Vatan