Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda, bu yılın yükselen 10 teknolojisi arasında ilk sırada "nano sensörler ve nano-nesnelerin interneti" yer alırken, bunu "gelecek nesil bataryalar", "ödemelerde blok zinciri" ve "iki boyutlu materyaller" izledi. Gelişen diğer teknolojiler de sırasıyla "sürücüsüz otomobiller", "çip organlar", "perovskit güneş pilleri", "açık yapay ekosistemler", "optogenetikler", "metobolik sistem mühendisliği" olarak belirlendi.
Rapora göre, 2020 yılına kadar 50 milyar cihazın internete erişiminin sağlanması öngörülürken, nanometre ölçeğine kadar küçültülen sensörler aracılığıyla insan vücudu da dahil olmak üzere şehirler, evler ve fabrikalar hakkında daha detaylı bilgiler, daha ucuz ve anlık alınabilecek. Bu teknoloji tıp bilimi başta olmak üzere tarım ve enerji gibi birçok sektöre katkı sağlayacak.