Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu  kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet  Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.