TBMM Bürosu ANKARA
AK Partili Milletvekilleri Mustafa Yel ile Atay Uslu tarafından hazırlanan ‘Karayolları Trafik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına Dair’ kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni düzenlemede, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK’daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi değişikler mevcut. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un verdiği bilgilere göre, 50 maddelik kanun teklifinde trafik ile ilgili şunlar var:

Emniyet şeridi kullananlara, makas atanlara, ters şeritte gidenlere bin 2 Türk lirası idari cezası kesilecek.
Cep telefonu kullanan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.
İlk geçiş hakkı yayalara verilecek. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.
Abartılı egzoz kullananlara da bin 2 lira ceza kesilecek. Egzoz sökülüp ruhsata uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. 
Sürekli sol şeridi işgal edenlere 235 lira ceza kesilecek. Bu kişiler kamyon veya çekici kullanıyorsa ceza bin 2 Türk lirası olacak.
Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası kesilecek. 
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, 235 Türk lirası idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bir yılda üç defa ihlal yapılırsa 30 gün, altı defada 45 gün, dokuz seferde ise 60 gün ehliyete el konulacak. İki veya daha fazla sefer ehliyetine el konulan sürücüler için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının raporuna ihtiyaç duyacak.
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1.002 lira idari para cezası gelecek.

Trafikte driftin bedeli 5 bin TL
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ‘drift’ yapanlara ağır cezalar getirileceğini belirtti. Muş “Halk arasında ‘spin’ ya da ‘drift’ denilen, el freni çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndüren sürücüler, 5 bin 10 lira idari cezaya çarptırılacak. 60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten menedilecektir. Bu sürenin sonunda sürücü belgesini almak isteyenler psikiyatri uzmanını kontrolünden geçecek. Psikiyatr olumlu rapor verirse, sürücüler ehliyetlerini alabilecek. Şahıs, 5 yıl içinde aynı ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek ve tekrar sürücü kursuna yazılıp, oradaki sınavları geçmesi gerekecek” dedi.

‘Çakar’lara sınırlama

Kanun teklifinde göze çarpan diğer trafik değişiklikleri de şöyle:
¥ Mevzuatın izin verdiği kişiler dışında ‘çakar’, siren ya da ses çıkaran cihazlar kullananlara bin 2 lira ceza kesilecek. Bu cihazlar sökülecek. Sürücü bir yılda 3 defa yakalanırsa aracı 15 gün süreyle trafikten menedilecek. 
¥ Muayenesiz araçla trafiğe çıkanlara 235 lira ceza uygulanacak. Kendisine tanınan süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçları sürenlere uygulanacak para cezası 488 TL olacak.
¥ Hurda araçların trafikte kullanılması durumunda 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanacak. Araç trafikten menedilecek, mülkiyeti kamuya geçecek.

Personele ikramiye

¥ Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen el koyma işleminde yer almayan personele de ikramiye verilecek. 
¥ Sokak aralarında faaliyet gösteren uyuşturucu tacirlerini ihbar eden ve bu maddelere el koyanlara da ödül verilecek.
¥ Çakmak gazı, hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılamayacak. 

 

“Derecik ilçe olsun”

AK Parti, yeni düzenleme ile Hakkâri Şemdinli’de yer alan “Derecik” beldesinin ilçe olarak değiştirilmesini talep etti. Maddenin gerekçesinde “Irak sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Derecik beldesinin ilçe olması hâlinde burada teşkilatlandırılacak bir İlçe Jandarma Komutanlığının Derecik ve Ortaklar’daki sınır güvenliği ile kaçakçılıkla mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. Göçmenlerin kayıtlarına ve sevklerine ilişkin hizmetlerin etkinliğini de artıracağı aşikârdır” denildi.

Korucular gençleşecek

Tasarıda kolluk kuvvetleriyle ilgili şu düzenlemeler var: ¥ 49 yaşını dolduran güvenlik görevlilerinin ilişiği kesilecek. 44-50 yaş arasında olanlara, 15 yıl çalışmış olmaları şartıyla emeklilik hakkı verilecek. Yerlerine  30 yaş altındaki gençler göreve getirilecek. Bu düzenleme ile hâlen 51 bin 157 güvenlik korucusundan bin 520’sinin emekli olması hedefleniyor.

¥ 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere, sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları hâlinde “komiser yardımcısı” olabilmeleri imkânı getirilecek. 
¥ Terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ek ücret alabilecek. 
¥ Terörle mücadele kapsamında, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenler de ödül alacak.
¥ Genel kolluk hizmeti veren personelin mesaisinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmasını önlemek ve kılık kıyafet, tavır ve davranışlarında hassasiyetini artırmak amacıyla kınama cezası altında bulunan fiiller aylıktan kesme cezasına dönüştürülecek.
¥ Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31’den 35’e çıkarılacak.