Ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınması istenen ilkelerde, başlatılmış projelerin kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmesi istendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlara izin verilmesi istenen ilkelerde, tüm belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere 2 bin 200 lira olması konusunda gerekli düzenlemelerin tamamlanması gerektiği belirtildi. Başkanlardan, harcama ve yatırımların mali disiplin içerisinde, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılması istendi.