Haber Merkezi ANKARA

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 17 ret oyuna karşın 335 oyla kabul edilerek kanunlaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.  Yeni düzenleme göre; askerlik süresi 6 aya inerken hâlihazırda 6 ayı dolduran 100 binden fazla er ise terhis olacak. Bedelli askerlik sürekli hâle geldi. Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ
65 maddelik Kanun’la, mecburi askerlik süresi altı aya inerken bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hâle getirilecek. Bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek. Bedelli askerlikten yararlandırılacakların sayısının fazla olması hâlinde bedelli askerlik yapacaklar kurayla seçilecek.

460 BİN BAKAYAYA BEDELLİ HAKKI
Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bu düzenlemeden 460 bin kişi faydalanacak.

YEDEK SUBAYLAR İÇİN SÜRE 12 AY OLACAK
Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

ASKERDE KALANA 2 BİN LİRA HARÇLIK
Mecburi askerlik süresi olan 6 aydan sonra isteyen ve uygun bulunanlar askerliğe devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca bin lira ilave ödeme yapılacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin müspet değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve altı ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca beş seneye kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

YÜZ BİN ERKEN TERHİS
 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından jet hızla onaylanan Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Kanun’un yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 100 bin askerin terhis olması bekleniyor.