Damla PEKER - ANKARA

Türkiye koordinatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın üstlendiği; Almanya, İngiltere, İsveç, İtalya ve Litvanya ile ortak yürütülen Erasmus CMinaR Projesi 6 modülden oluşuyor. Projede Türkiye, temel konusu kültürel farklılıklar olan “Göçmenlik Karmaşası” modülünü hazırladı. Bu modül kapsamında 5 farklı Avrupa ülkesinin kariyer danışmanları İslami hassasiyetlere özen gösterecek şekilde eğitilmeye başlandı.

HASSAS KONULARDA DUYARLI HİZMET

Kariyer danışmanlarına verilen eğitimlerde İslam’ın temel kuralları (oruç, namaz), helal yemek ve Müslüman toplumlardaki kadının yerine ve rolüne dair başlıklar yer alıyor. Eğitimler ile kariyer danışmanlarının göçmen ve mültecilerin yeni girdikleri topluma daha kolay uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyacakları desteği göstermeleri ve Avrupa ülkelerinde, Müslüman göçmen ve mültecilerin dini gerekliliklerini yerine getirmesini sağlayacak iş ortamının önünün açılması hedefleniyor. Ayrıca, kariyer danışmanlarının, farklı inanışlara sahip mülteci ve göçmenlerin istihdam sürecinde yüz yüze geldikleri bazı güçlükleri anlamaları ve hassas konular söz konusu olduğunda daha duyarlı hizmet verebilmeleri planlanıyor.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Türkiye’de İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen projenin eğitimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hazırlanan eğitim kitabı ise iş ve meslek danışmanlarının hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak ve konu ile ilgilenen profesyonellerin de erişimine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından temin edilecek.