NATO’da yapılan görüşmelerde Çavuşoğlu “NATO’nun iki tane savunma planı var. Bir tanesi Türkiye için, diğeri Polonya ve üç Baltık ülkesi için. Bir planın NATO’dan geçmesi için prosedür var. Raporlar askerî komiteye sonra NATO Konseyine gider. Konseyin içinde büyükelçiler, askerî kanat, genel sekreter var. Oradan geçiyor, iyileştirimi için askerî komiteye gidiyor, yayımlandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Bizim planımız askerî komiteden, Konseyden geçti, bazı ülkelerin itirazı olduğu için yayımlanmadı. Biz de diğer savunma planını, Konseyden geçme aşamasında bloke ettik. Şimdi burada jest yaparak Konsey’den geçmesine izin verdik. Ama askerî komiteye giderek orada revize edilecek; ancak bizimkiyle eş zamanlı yayımlanacak. Yayımlanırsa birlikte yayımlanacak, problem çıkarsa da ikisi de engellenecek” dedi.