Sefa Bilgitekin ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, şehirlerdeki trafik probleminin çözümü için başlattığı Bisiklet Yolu Projesi’nde yeni bir döneme giriliyor. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, yeni imar planlarında bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer vermeleri mecburi olacak. Ayrıca bisiklet yollarının aydınlatılmasında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
Bisiklet yolları, belediye ve mücavir sınırları içerisinde hız sınırı 50 km/sa. olan taşıt yollarına bitişik olacak şekilde yolun sağında 60 santimetre ve gidiş istikametinde tek yönlü olarak uygulanacak. Bisiklet yolları toplu taşıma ağlarına bağlanacak.
Yeni dönemde bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri de imar planlarında yer alacak. Ulaşım, spor ve kültür turizmi gibi bisikletin yoğun olarak kullanılma potansiyeli olan yerlerde bisiklet otobanları oluşturulacak. Bisiklet otobanları, her iki yöne en az ikişer şeritli olmak üzere yapılacak. Diğer araçlar tarafından kullanılması yasaklanacak olan bisiklet otobanlarını, mecburi hâllerde ambulans, itfaiye, emniyet ve yol bakım araçları kullanabilecek. Yayalara bile  müsaade edilmeyecek.

MAVİ RENGE BOYANACAK
Bisiklet yollarının, taşıt yolu kavşak geçişleriyle örtüşen kesimleri uzun ömürlü ve kaydırmaz özellikte mavi renkli boya ile boyanacak. Yine, bisiklet yolunun sağında ve solunda 50 santimetrede kesikli beyaz çizgi kullanılacak. Mahallî yönetimler, üniversite kampüslerinde yurt ve eğitim binalarını birbirine bağlayacak şekilde bisiklet yolları planlayabilecek. Belediyeler,  rüzgâr, kar ve yağmurdan korunmak için bisiklet yollarında tüp geçit veya panel yapabilecek.