Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, dönemin en stratejik liman şehirlerinden olan Edirne Enez’in 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethi gerçekleştikten sonra camiye çevrilen Enez Ayasofya’sının ramazanda yeniden ibadete açılacağını müjdeledi. Güneren, “Enez, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş. Enez o senelerde deniz ticaretinin çok iyi yapıldığı bir şehirdir. Önemli bir noktadır. Fatih Sultan Mehmet zaten bu önemine binaen burayı fethetmiştir. Şehirde bulunan Ayasofya’yı da camiye çevirmiş ve bir vakfiye oluşturmuş. Bu camimizde uzun yıllar ibadet yapılıyor, 1965 senesinde Enez’de gerçekleşen bir depremde caminin kubbesi tamamen çöküyor,  daha sonra da zaten günden güne yıpranarak harabe bir vaziyete geliyor” dedi.
Osman Güneren “Enez Kalesi’nde bulunan bu yapının restorasyon faaliyetlerine biz 2014’te başladık. Hâlihazırda minaresi tamamlanmış vaziyette, üst örtüsü tamamen bitirilmiş, artık içerideki ince işçiliğe geçmiş durumdayız” diye konuştu.