Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerinin, koronavirüs salgını sebebiyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminin yanı sıra nakil ve barınma şartlarının iyileştirilmesi için harekete geçti. Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat verildi. Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak. Bu kapsamda, salgın sebebiyle tarım işçilerinin, hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma şartları düzenlenecek.