Damla Peker ANKARA - Teklifte yer alan maddelerden bazıları şöyle:
∂ Ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları tarafından üretilen tez, makale, proje gibi bilimsel çalışmalarla akademik derece veya unvan kazandığı ortaya çıkanlar ihraç edilecek.
∂ Hazineden, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerine, toplam proje bedelinin yüzde 30’u kadar kaynak aktarılacak. Belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılabilecek. 
∂ Vakıf kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, en az devletteki meslektaşlarıyla eşit olacak.
∂ Mali zorluk yaşayan vakıf üniversitelerine el koyma şartları yeniden düzenleniyor. 
∂ Ankara’da Türkiye Verimlilik Vakfınca Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli’de Avrupa Eğitim Vakfınca Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kurulacak.
∂ Teklife göre; deprem, salgın hastalık gibi olağan dışı hâllerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gerek durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitime devam edilecek. Bunun yanı sıra rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilecek.