Genelgeye göre lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada fiziki mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak. Eğlence araları, kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak. İşletmeler, gerekli tedbir ve denetim için koronavirüs sorumluları görevlendirecek. Lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kere denetlenmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlara, aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.