Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, bu hizmeti verecek işletmeler ruhsatına işletmek zorunda olacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanmayacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, kara yollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda valelerin kullanımına özel alanlar oluşturulamayacak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilecek.