Külliye’deki toplantının ardından yayınlanan bildiride, Doğu Akdeniz’e yönelik mesajlar dikkat çekti:
Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin yanında yer alan Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, AB başta olmak üzere ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve KKTC’nin haklarına saygılı olma çağrısında bulunulmuştur. Gayri askerî statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir. Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye diyalogdan yanadır.