YÜCEL KAYAOĞLU

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve şiddetle mücadele için illerde yapılacak çalışmalara ilişkin genelge yayımlandı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı dâhilinde alınacak tedbirler şöyle sıralandı: Kolluk birimlerine gelen mağdur insanlara yönelik iş ve işlemler; kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki şartlar olarak uygun ortamlarda bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek. Önleyici tedbir kararı olan şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak, riskli durumlarda tedbir kararlarının uygulanması titizlikle takip edilecek.

MAĞDURE, ACİLEN ŞÖNİM’E
Koruma tedbirlerinin etkinliği açısından, şiddete maruz kalan kişinin daha önce başka şikâyetinin, soruşturma veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek. Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi hâlinde şüpheli hakkında mükerrer olaylarla orantılı koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların dikkati çekilecek. Mağdurenin hayati tehlikesinin bulunması hâlinde talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri de dâhil olmak üzere yaşama hakkının korunması sağlanacak. Hakkında barınma yeri sağlanmasına yönelik karar verilen mağdur, ivedilikle Şiddet Önleme Merkezlerine (ŞÖNİM) ulaştırılacak. Kanun dâhilinde haklarında tedbir kararı verilenlere silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddete uğrayan ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da ara buluculuk teklif edilmeyecek.

TAHLİYE EDİLENLERE TEDBİR
Kadına yönelik şiddet fiilleri nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunan şahısların firar ya da tahliye durumlarında şiddete uğrayanlara yönelik koruyucu / önleyici tedbirler, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak ivedilikle alınacak. Cinsel şiddete maruz kalanlara yönelik sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tıbbi ve adli muayene sürecinde ikincil travma ve örselenmeyi önleyecek şekilde gerekli bütün tedbirler alınacak. Hakkında tedbir kararı bulunan şiddet uygulayanın muayene ve tedavi süreci titizlikle takip edilecek ve kişinin tedaviyi reddetmesi veya sürdürmemesi durumları gecikmeksizin Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilecek.