Davaya bakan İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, içinden sakız çıkan suyun davacı tarafından içilmediği, bu yüzden de manevi zararın oluşmadığı sonucuna ulaştı. Davacının damacana bedelinden başka ispatlanan maddi zararının bulanmadığına hükmeden mahkeme, bu gerekçelerle su bedeli 6,50 liranın dava tarihinden işleyecek kanuni faiziyle davalıdan tahsiline karar verdi. Ayrıca manevi tazminat ile su bedeli dışındaki maddi tazminat istemini de reddetti. İstinaf yoluna başvurulmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi de aynı yönde karar verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise istinaf mahkemesi kararını onadı.