Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi" açılışında konuştu. Erdoğan şunları söyledi: İstiklal Harbimizi zafere ulaştırıp Cumhuriyetimizi kurarak pek çok mazlum milletin gönlüne bağımsızlık ateşinin özü Anadolu'dan çıkmıştır. Balkanlar'dan Güney Asya'ya yayılan özgürlük ateşinin közü Anadolu'dan çıkmıştır. Bugün de kalbi ve gözü üzerimizde olan nice mazlum ve mağdurlara umut veriyoruz. Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. Bölgemizde yazdığımız her yeni destanla maziden atiye kurduğumuz köprüyü takviye ediyor, güçlendiriyoruz. Malazgirt zaferinden başlayıp günümüzde süren mücadeleyi çok iyi öğretmeliyiz. En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.