Gezi Parkı olayları sırasında en çok tartışılanlardan biri 12 kişinin polis şiddeti sebebiyle kör olduğu iddialarıydı. Söz konusu iddianın dayanağı ise Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamalarıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü, gözünü kaybedenlerin kimler olduğunu araştırdı ve sadece 3 kişinin ismine ulaştı. Bunun üzerine Emniyet, iddia sahibi Tabipleri Birliği'ne bir yazı yazarak kör olanların isimlerinin bildirilmesini istedi. Yazıda, "Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda maalesef 3 kişinin gözünü kaybettiği belirlenmiştir. Gözünü kaybettiğini iddia ettiğiniz 9 kişiye gerek teşkilatımız gerekse de ilgili kurumlar nezdinde yaptığımız araştırmalarda ulaşamadık" denildi. Birlikten ise bu isteğe tuhaf bir cevap geldi. Paylaştığı rakamları somut bilgilere dayanması beklenen Türk Tabipler Birliği, "bilgiler anonim" dedi. Cevapta şöyle denildi: "Türk Tabipleri Birliği olarak Taksim Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında ülke geneline yayılan eylemlerde hemen tamamı polisin uyguladığı şiddet sonucu oluşan sağlık sorunları tabip odalarımız ve meslektaşlarımızın ilettiği verilerden derlenmeye çalışılmıştır. Birliğimize hekimler ve Tabip Odaları tarafından iletilen sağlık bilgileri büyük oranda kişisel bilgilerden arındırılmış olan anonim bilgilerdir." Türk Tabipleri Birliği, ayrıca kimlikleri belli olsaydı bile "ayrımsız sağlık hizmeti alma hakkı, hastaların sırlarını saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliği" gereğince hastaların isimlerini Emniyet'e vermeyeceklerini bildirdi. Haber Merkezi