Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.  AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 44 maddelik teklife göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askerî kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

YEDEK SUBAYLARA HASTANELERDE GÖREV
Millî Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek. Bu kapsamda görevlendirilecek personel sayısı 1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek. Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'da yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.

EMEKLİ UZMANLAR İÇİN DERNEK KURULACAK
Yeni kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin kurucuları arasında TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer alabilecek. Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.