Damla PEKER-ANKARA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Mersin'in Silifke ilçesi kıyılarında yürüttüğü, Selçuk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sualtı çalışmaları sırasında 2 bin 800 yıllık antik bir tersanenin kalıntılarına rastlandı. Farklı mühendislik tekniği ile su içinde kayalara oyularak inşa edilen tersanenin milattan önce 8'inci yüzyıldan milattan sonra 13'üncü yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor. Yan yana 100 kadar savaş gemisinin aynı anda yapıldığı tahmin edilen bu tersanede, bin 500 metrelik kıyı şeridine inşa edilmiş 100 kadar çekek yeri bulunuyor. Özellikle Bireme (iki sıra kürekçili) ve Trireme (üç sıra kürekçili) adıyla anılan savaş gemilerinin yapımı ya da bakımı için altyapı imkânlarına sahip bu çekek yerleri sahip olduğu bu özellikleriyle dünyada bilinen ilk tersane olma özelliği de taşıyor.
DEPREMLER SUYA GÖMMÜŞ

Kesintisiz en az 2 bin yıl kullanıldığı tahmin edilen tersanenin bir bölümünün depremler sırasında denizin altında kalmış olduğu belirlendi.