Türkolog yazar Meryem Aybike Sinan, 15. yüzyılın önemli kadın şairlerden Mihri Hatun'la ilgili olarak, "Mihri Hatun'un divanını ortaya çıkaran bir Rus türkologdur. Dünya tanıyor ama biz tanımıyoruz" dedi.


Ünlü şairi, "Kelimelerin Sultanı Mihri Hatun" isimli romanında anlatan Sinan, 1461'de Amasya'da doğan Mihri Hatun'un, 14 yaşına geldiğinde Beyazıt'ın annesi Gülbahar Sultan'a nedimelik yapsın diye saraya alındığını belirterek, "Mihri Hatun sıradan bir hanım değil. Çünkü babası Amasya kadısı. İyi eğitim görmüş, birçok alanda kendini yetiştirmiştir. Babası zaten Şecaattin Dergahının piriydi. Mihri de dönemin önemli şairlerini, düşünürlerini okuyan ve yorumlayan bir müktesebata sahipti."


"Mihri Hatun Türkiye'de pek tanınmaz"
Hollanda, Almanya ve Belçika'nın milli eğitim müfredatında ünlü şairin şiirlerinin yer aldığının altını çizen Sinan, "Bizim müfredatımızda yok. Mihri Hatun'un divanını ortaya çıkaran bir Rus türkologdur. Dünya tanıyor ama biz tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sinan kitapta Mihri Hatun'un şiirlerinden seçkin örneklerin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Mihri Hatun Türkiye'de pek tanınmaz. Edebiyat çevreleri de çok bilmez. Çünkü müfredatta olmayan bir şairdir ama NASA'nın tanıdığı bizim tanımadığımız bir hatundur. NASA, Mihri Hatun'un ismini, Venüs'teki bir kratere veriyor. Venüs genellikle kadınlarla ilgili bir gezegen olarak tanımlanır. Bizden iki kadının ismi verilmiştir. Biri Halide Edip, diğeri ise Mihri Hatun'dur." 


"Türk Edebiyatı'nın kişilik ve karakter olarak en güçlü isimlerden biridir"
Sinan, Türk Edebiyatı'nın kişilik ve karakter olarak en güçlü isimlerden birinin Mihri Hatun olduğunun altını çizerek, "Bizim 15. yüzyılda bir feministimiz varmış zaten. Bir şiirinde 'Bir akıllı kadın, kırk akılsız erkekten üstündür' der. O dönemde başkaldırısı çok ilginçtir" diye konuştu.