Kültür tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Gelenekten Geleceğe Camiler” eserinde ilk ibadethane olan Kabe’den İslam devletlerinde inşa edilen meşhur camilere kadar çok sayıda yapıyı ele alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından neşredilen eser, kronolojik bir şekilde mevzu edindiği camilerin tarihî ve teknik noktalarını okuyucuya sunuyor. Kitapta ibadethaneler vasıtasıyla, İslam kültürünün estetik değerleri yansıtılıyor. Kitapta KİPTAŞ’ın yaptırmış olduğu camiler ve isimlerindeki zatların hayat hikâyeleri de yer alıyor.